Rewiring Your Brain: Lion's Mane Potential in Neural Regeneration and Repair

Omkoppling av din hjärna: Lion's Mane's potential för neural regenerering och reparation

Hallå där! Det är fantastiskt att ha dig här. Idag ska vi dyka in i ett spännande ämne som berör oss alla: "Brain Health". Du kanske undrar, vad exakt är skillnaden mellan hjärnans hälsa och mental hälsa? Nåväl, låt oss reda ut det först.

 

När vi pratar om hjärnans hälsa fokuserar vi på det övergripande välbefinnandet och funktionen hos vår hjärna. Det är som att ta hand om motorn som driver våra tankar, känslor och handlingar. Å andra sidan kretsar mental hälsa kring vårt psykologiska och känslomässiga välbefinnande, och omfattar aspekter som vårt humör, känslor och mentala tillstånd.

 

Låt oss nu zooma in på hjärnans hälsa lite mer och utforska de olika sjukdomar som kan störa dess optimala funktion. Det är fascinerande att inse att inte alla hjärntillstånd faller under rubriken psykiska sjukdomar. Det finns neurologiska eller hjärnsjukdomar som har sina rötter i hjärnans fysiska strukturer och mekanismer. Dessa tillstånd är inte rent psykologiska till sin natur, utan härrör snarare från abnormiteter eller dysfunktioner i hjärnan.

 

Det är nämligen så att det finns ett brett utbud av hjärnsjukdomar där ute, och de härrör från olika ursprung, inklusive genetik, miljöpåverkan, infektioner, traumatiska hjärnskador eller till och med åldersrelaterade förändringar. De kan påverka hjärnans struktur, kemi eller elektriska aktivitet, vilket leder till ett brett spektrum av symtom och funktionsnedsättningar.

 

Tillstånd som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, multipel skleros eller stroke är exempel på hjärnsjukdomar som förändrar de grundläggande mekanismerna som håller hjärnan i funktion. Dessa sjukdomar kan ha en djupgående inverkan på en persons liv, påverka deras minne, rörelse, tal och övergripande kognitiva förmågor.

 

Nu är det här saker och ting blir intressanta. Lion's Mane svamp – ett fascinerande naturligt botemedel som visar löfte om att positivt påverka hjärnans hälsa. Lion's Mane har fått uppmärksamhet för sin potential att främja tillväxten av hjärnceller, regenerera nerver och förbättra kognitiv funktion. Preliminära forskningsstudier har visat att Lion's Mane svampextrakt kan ha neuroprotektiva och neuroregenerativa egenskaper, vilket potentiellt kan gynna personer med hjärnsjukdomar.

 

Så när vi reser genom den här bloggen kommer vi att utforska den otroliga världen av Lion's Mane-svampen och hur den kan bidra till att upprätthålla en frisk hjärna. Följ med mig och upptäck potentialen hos detta unika naturliga botemedel och de spännande möjligheter som det har för att stödja hjärnans hälsa och övergripande välbefinnande. Håll ögonen öppna!

 

Kom ihåg att jag är här för att dela information och ge insikter, rapporterad och publicerad i peer-reviewed vetenskapliga forskningstidskrifter. Låt oss fortsätta den här konversationen och låsa upp hemligheterna bakom hjärnans hälsa tillsammans!

 

Vad är Lion's Mane och hur det fungerar?

 

Lion's Mane är också känd som Hericium erinaceus, som finns i Nordamerika, Europa och Asien. Det är en ätlig svamp som har använts under mycket lång tid inom traditionell kinesisk medicin. Denna svamp är rik på många bioaktiva föreningar som beta-glukanpolysackarider, hericenoner och erinacinterpenoider, isoindolinoer, steroler och myconutrients. Dessa är alla neuroprotektiva och kan passera blod-hjärnbarriären (BBB). Dessa föreningar har visat sig öka produktionen av nervtillväxtfaktor (NGF), ett protein som spelar en avgörande roll för tillväxt, överlevnad och underhåll av neuroner ( 1 , 2 ). Genom att öka NGF-produktionen stödjer Lion's Mane tillväxt och utveckling av hjärnceller, vilket bidrar till hjärnans hälsa och funktion.

 

Förutom att främja tillväxten av hjärnceller, har Lion's Mane potential att regenerera nerver. Forskning har visat att Lion's Mane extrakt stimulerar syntesen av myelin, ett skyddande hölje runt nervfibrer som underlättar korrekt överföring av nervsignaler ( 3 ). Genom att främja myelinproduktionen kan lejonmansvamp hjälpa till att regenerera skadade nerver och förbättra deras funktion.

 

Således har Lion's Mane också förmågan att stimulera produktionen av nervtillväxtfaktor, vilket hjälper till att reparera och förnya neuroner och stöder myelinisering.

 

Lion's Mane fördelar gällande hjärnans hälsa

Sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers och stroke, som påverkar det åldrande nervsystemet, är en stor utmaning för folkhälsan världen över. Tyvärr finns det fortfarande inget botemedel mot dessa tillstånd. Stora läkemedelsföretag har investerat mycket tid och resurser på att hitta mediciner för att lindra symtomen, men framgångsfrekvensen i kliniska prövningar för nya läkemedel har varit ganska låg.

 

Det är därför det har funnits ett växande intresse för sökandet efter små förebyggande föreningar som kan stödja hjärnan och dess nervceller. Dessa föreningar bör kunna passera blod-hjärnbarriären och spela en roll i att underhålla, skydda och till och med regenerera neuroner. Det är ett spännande forskningsfält!

 

Här kommer Lion's Mane svampar in i bilden! De har fångat forskarnas uppmärksamhet och anses vara utmärkta kandidater för att stödja hjärnans hälsa och potentiellt förhindra kognitiv försämring. Genom att utforska fördelarna med Lion's Mane svampar kan vi hitta ett sätt att förbättra vår hjärnhälsa och skydda oss från dessa sjukdomar på ett naturligt och holistiskt sätt.

 

1. Lion's Mane-svamp och dess potential vid hjärnslagsskador

Visste du att Lion's Mane-svamp kan hjälpa till att skydda mot en typ av hjärnskada som kallas ischemisk stroke? I en studie med råttor gav de råttorna Lion's Mane svampextrakt innan de inducerade ett strokeliknande tillstånd. De fann att när råttorna fick detta extrakt minskade storleken på det skadade området i deras hjärnor med 22 % respektive 44 %, beroende på doseringen. De märkte också att det fanns fler friska hjärnceller hos råttorna som fick Lion's Mane extraktet ( 4 ).

 

Så hur fungerar det? Jo, när det finns en stroke kan våra hjärnor producera skadliga ämnen som kallas reaktiva syrearter, som kan orsaka mer skada. Men Lion's Mane extraktet verkar minska nivåerna av dessa skadliga ämnen. Det sänker också nivåerna av vissa proteiner som bidrar till inflammation i hjärnan. Allt detta tyder på att Lion's Mane-svamp kan vara ett lovande naturligt botemedel mot strokeskador. Det har potential att skydda hjärnceller, minska storleken på det skadade området och hjälpa hjärnan att återhämta sig från en stroke ( 5 ).

 

2. Lion's Mane Svamp och dess potential vid Parkinsons behandling

Visste du att Lion's Mane-svamp kan hjälpa till att skydda mot Parkinsons sjukdom? Det är en vanlig neurodegenerativ störning som orsakar rörelseproblem, som skakningar och stelhet. I studier med en modell av Parkinsons sjukdom använde de ett läkemedel som heter MPTP som härmar tillståndet. Detta läkemedel kan skada hjärnceller och orsaka skador som liknar Parkinsons ( 6 ).

 

Men här är den intressanta delen: när de gav råttorna Lion's Mane svampextrakt innan de gav dem MPTP-läkemedlet hade det en skyddande effekt. Extraktet förbättrade hjärncellernas hälsa och minskade oxidativ stress. Det hjälpte till och med råttorna att prestera bättre i motoriska tester.

Hur fungerar det? Extraktet verkar blockera ett stresssvar i cellerna, vilket kan leda till deras död. Genom att göra detta förhindrar det skador som orsakas av MPTP och stödjer hjärncellernas hälsa ( 7 ).

 

Dessa fynd tyder på att Lion's Mane-svamp kan vara en potentiell ny behandling för Parkinsons sjukdom. Det visar lovande att förebygga och eventuellt behandla detta tillstånd.

 

3. Lion's Mane och dess potential vid Alzheimers sjukdom

Visste du att Lion's Mane-svamp kan ge skydd mot Alzheimers sjukdom? Det är ett tillstånd där saker och ting kan gå utom kontroll när det väl börjar. Du förstår, det finns dessa plack som kallas amyloid-β som byggs upp i hjärnan. De orsakar skada och utlöser andra skadliga processer som inflammation och celldöd ( 8 ).

 

Det intressanta är att även om du tar bort dessa amyloid-β-plack, så finns det ett annat problem som fortsätter kallas tau-proteintangles. Dessa tovor är envisa och kan inte stoppas lätt. Så, nyckeln är att förhindra att dessa problem uppstår i första hand ( 9 , 10 ).

 

I en studie med möss gav de dem Lion's Mane svampextrakt. Efter en månads behandling märkte de några positiva effekter. Extraktet minskade bördan av amyloid-β-plack i hjärnan och förhindrade aktiveringen av celler associerade med dessa plack. Det främjade också tillväxten av nya hjärnceller ( 11 ).

 

Inte bara det, utan mössen som behandlats med Lion's Mane-extrakt visade förbättringar i sitt beteende efter cirka tre månader. Detta tyder på att Lion's Mane-svamp kan vara ett lovande tillvägagångssätt för att hantera Alzheimers sjukdom.

 

Det är spännande att tänka att ett naturligt botemedel som Lion's Mane-svamp potentiellt kan hjälpa till att förebygga och behandla detta utmanande tillstånd.

 

4. Lion's Mane och dess potential vid neuropatisk smärta

Visste du att Lion's Mane-svamp kan lindra neuropatisk smärta? Det är en typ av smärta som orsakas av skador på nerverna i vår kropp. Forskare har upptäckt att vissa receptorer i våra nerver spelar en nyckelroll för att överföra denna typ av smärta ( 12 ).

 

Så de bestämde sig för att undersöka om Lion's Mane svampextrakt kunde hjälpa till med smärtlindring. De testade det i labbet med mänskliga celler och fann att extraktet kunde blockera signaleringen av dessa smärtreceptorer. Detta innebär att det har potential att minska smärtupplevelser ( 13 ).

 

De gjorde också några tester med möss, där de inducerade värmeinducerad smärta. När mössen fick Lion's Mane svampextrakt märkte de en betydande försening i deras svar på smärtan. Detta tyder på att extraktet har stor potential för att lindra smärta.

 

Det är spännande att tänka på att Lion's Mane-svamp, med sina naturliga egenskaper, skulle kunna erbjuda en lösning för neuropatisk smärta. Det kan vara ett lovande alternativ för dem som lider av denna typ av kronisk smärta.

 

5. Lion's Mane Svamp och dess potential i åldersrelaterad hörselnedsättning

Visste du att Lion's Mane-svamp kan hjälpa till att skydda mot åldersrelaterad hörselnedsättning, även känd som presbycusis? Det visar sig att denna typ av hörselnedsättning kan vara kopplad till de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom ( 14) .

 

Forskare har upptäckt att ett protein som kallas NGF kan främja återväxten av nervfibrer i öronen på djur med hörselnedsättning. Intressant nog har personer med hörselproblem lägre nivåer av NGF jämfört med de med normal hörsel ( 15 , 16 ).

 

Så de bestämde sig för att undersöka om Lion's Mane svampextrakt, som innehåller speciella föreningar som kallas erinaciner, kunde hjälpa till att skydda mot åldersrelaterad hörselnedsättning. De testade det på åldrande möss och hittade något fascinerande!

 

Mössen som fick Lion's Mane extraktet hade betydligt bättre hörsel jämfört med mössen i kontrollgruppen. De mätte detta genom att använda olika ljud och kontrollera hörtrösklarna på mössen. Resultaten visade att extraktet bromsade försämringen av hörseln ( 17 ).

 

Är inte det otroligt? Lion's Mane-svamp kan potentiellt vara ett naturligt sätt att skydda vår hörsel när vi åldras. Det är spännande att tänka på att något sådant här kan hjälpa till att förebygga hörselproblem i framtiden.

 

REFERENSER

 

 1. Lai PL, Naidu M, Sabaratnam V, Wong KH, David RP, Kuppusamy UR, Abdullah N, Malek SN. Neurotrofiska egenskaper hos den medicinska svampen lejonman, Hericium erinaceus (Högre Basidiomycetes) från Malaysia. Int J Med Svampar. 2013;15(6):539-54.

 

 1. Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T. Förbättrande effekter av svampen Yamabushitake (Hericium erinaceus) på mild kognitiv funktionsnedsättning: en dubbelblind placebokontrollerad klinisk prövning. Phytother Res. 2009 Mar;23(3):367-72.

 

 1. Wong KH, Naidu M, David RP, Bakar R, Sabaratnam V. Neuroregenerativ potential hos lejonmansvamp, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (högre Basidiomycetes), vid behandling av perifer nervskada (översyn). Int J Med Svampar. 2012;14(5):427-46.

 

 1. Lee KF, Chen JH, Teng CC, et al. Skyddseffekter av Hericium erinaceusmycelium och dess isolerade erinacin A mot ischemiskada-inducerad neuronal celldöd via hämning av iNOS/p38 MAPK och nitrotyrosin. International Journal of Molecular Sciences. 2014; 15 (9):15073–15089. doi: 10.3390/ijms150915073.

 

 1. Allen CL, Bayraktutan U. Oxidativ stress och dess roll i patogenesen av ischemisk stroke. International Journal of Stroke. 2009; 4 (6):461-470.

 

 1. Meredith GE, Rademacher DJ MPTP-musmodeller av Parkinsons sjukdom: en uppdatering. Journal of Parkinsons Disease. 2011; 1 (1):19–33.

 

 1. Kuo HC, Lu CC, Shen CH, et al. Hericium erinaceusmycelium och dess isolerade erinacin Ett skydd mot MPTP-inducerad neurotoxicitet genom ER-stress, vilket utlöser en apoptoskaskad. Journal of Translational Medicine. 2016; 14 (1): sid. 78.

 

 1. Wang L., Benzinger TL, Su Y., et al. Utvärdering av tau-avbildning vid iscensättning av Alzheimers sjukdom och avslöjar interaktioner mellan β-amyloid och tauopati. JAMA Neurologi. 2016; 73 (9):1070-1077.

 

 1. Das P., Verbeeck C., Minter L., et al. Övergående farmakologisk sänkning av Aβ-produktion före avsättning resulterar i en varaktig minskning av amyloidplackpatologi. Molekylär neurodegeneration. 2012; 7 (1): sid. 39.

 

 1. DeMattos RB, Lu J., Tang Y., et al. En plackspecifik antikropp rensar befintliga β-amyloidplack hos möss med Alzheimers sjukdom. 2012; 76 (5):908-920.

 

 1. Tsai-Teng T., Chin-Chu C., Li-Ya L., et al. Erinacine A-berikad Hericium erinaceusmycelium lindrar Alzheimers sjukdomsrelaterade patologier i APPswe/PS1dE9 transgena möss. Journal of Biomedical Science. 2016; 23 (1): sid. 49.

 

 1. Burnstock G. Purinergiska mekanismer och smärta. Framsteg inom farmakologi. 2016; 75 :91–137.

 

 1. Liu PS, Chueh SH, Chen CC, Lee LY, Shiu LY Lion's mane medicinsk svamp, Hericium erinaceus (Agaricomycetes), modulerar purinoceptorkopplad kalciumsignalering och murint nociceptivt beteende. International Journal of Medicinal Mushrooms. 2017; 19 (6):499-507.

 

 1. Gates GA, Anderson ML, Feeney MP, McCurry SM, Larson EB Central auditiv dysfunktion hos äldre personer med minnesstörning eller Alzheimers demens. Arkiv för otolaryngologi–huvud- och halskirurgi. 2008; 134 (7):771-777.

 

 1. Shah SB, Gladstone HB, Williams H., Hradek GT, Schindler RA En utökad studie: skyddande effekter av nervtillväxtfaktor i neomycin-inducerad auditiv neural degeneration. American Journal of Otology. 1995; 16 (3):310–314.

 

 1. Salvinelli F., Casale M., Greco F., et al. Serumnivån av nervtillväxtfaktor är reducerad hos patienter med sensorineural hörselnedsättning: möjliga kliniska implikationer. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents. 2002; 16 (3):176–180.

 

 1. Chan YC, Chen CC, Lee LY, Chen WP Aktiva substanser för att förhindra hörselförsämring, sammansättningen som innehåller de aktiva substanserna och beredningsmetoden där. Taiwan: GKB LTD; 2017.

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.