Skip to product information
1 of 3

Ancient Therapy - Tongkat Ali

Ancient Therapy - Tongkat Ali

Regular price 450 SEK
Regular price Sale price 450 SEK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Tongkat Ali är i huvudsak en medicinalväxt som är hemma i sydostasiatiska länder som Indonesien, Filippinerna, Malaysia och Vietnam. Lokalbefolkningen kallar denna växt "malaysisk ginseng" medan termen bland forskare är eurycoma longifolia.
Denna växt innehåller aktiva föreningar som eurycomalacton, eurycomanol och eurycomanone som är idealiska för att behandla en mängd olika sjukdomar. Enligt tidskriften för det internationella samhället för idrottsnutrition (ISSN) har studier visat att TA kan stimulera frisättningen av fritt testosteron, förbättra sexlusten (libido), minska trötthet, främja energinivåer och förbättra en persons övergripande välbefinnande.
Size
View full details

Tongkat Ali is essentially a medicinal plant native to southeast asian countries such as indonesia, philippines, malaysia and vietnam. Locals call this plant ”malaysian ginseng” whereas the term amongst scientists is eurycoma longifolia. This plant contains active compounds such as eurycomalactone, eurycomanol, and eurycomanone that are ideal for treating a variety of allments. According to the journal of the internationl society of sports nutrition (ISSN), studies have shown that TA can stimulate the release of free testosterone, improve sex desire (libido), reduce fatigue, promote energy levels and improve a persons overall well-being.

1 capsule/ day.

Organic Tongkat Ali root extract powder (10:1).

Potential key benefits (*):

  • Increases fertility & testosterone levels
  • Has benefits in relation to endurance performance
  • Reduces symptoms of stress
  • Shows anti-inflammatory and antioxidant properties

healthline.com